Faillissementsrecht
Van Delft Legal

Het faillissementsrecht ziet op alle aspecten van het “insolvent” zijn, het niet meer kunnen betalen van de schulden door een onderneming. Met ruime ervaring als curator in faillissementen en bewindvoerder in surseances van betaling, staat Van Delft Legal ondernemers en bestuurders bij die in zwaar weer terecht komen.

De werkzaamheden kunnen onder andere zien op:

  • advies en bijstand met betrekking tot reorganisaties en/of doorstarts;
  • aanvragen van faillissement of surseance;
  • verweer voeren tegen een faillissementsaanvraag;
  • hoger beroep en verzet tegen uitgesproken faillissementen.

Ook adviseren wij bijvoorbeeld pand- en hypotheekhouders, crediteuren of werknemers met betrekking tot hun positie in een faillissement of surseance.

Daarnaast kan Van Delft Legal u bijstaan bij het aanbieden van een (buitengerechtelijk) akkoord aan crediteuren als uw onderneming in zwaar weer verkeert. Daarnaast staat Van Delft Legal regelmatig bestuurders bij die door curatoren of crediteuren worden aangesproken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

Als lid van INSOLAD, de specialisatievereniging van insolventierecht advocaten, heeft mr. Wytze van Leuveren een gedegen kennis en zeer brede ervaring in het insolventierecht. Met meer dan 20 jaar ervaring als curator en bewindvoerder.


Vragen over faillissementsrecht?

Neem contact met Van Delft Legal op als u vragen heeft over faillissementsrecht. Van Delft Legal staat u graag bij.