Faillissementsrecht
Van Delft Legal

Het faillissementsrecht ziet op alle aspecten van het “insolvent” zijn, het niet meer kunnen betalen van de schulden door een onderneming. Met ruim 20 jaar ervaring als curator in faillissementen en bewindvoerder in surseances van betaling, staat Van Delft Legal thans ondernemers en bestuurders bij die in zwaar weer terecht komen of ondernemers die te maken hebben met bijvoorbeeld regres en subrogatie van vorderingen of uitwinning van zekerheden.

De werkzaamheden kunnen onder andere zien op:

  • advies en bijstand met betrekking tot reorganisaties en/of doorstarts;
  • aanvragen van faillissement of surseance;
  • verweer voeren tegen een faillissementsaanvraag;
  • hoger beroep en verzet tegen uitgesproken faillissementen;

Ook adviseren wij bijvoorbeeld pand- en hypotheekhouders, crediteuren of werknemers met betrekking tot hun positie in een faillissement of surseance alsmede partijen die te maken hebben met regres en subrogatievorderinen.

Daarnaast kan Van Delft Legal u bijstaan bij het aanbieden van een (buitengerechtelijk) akkoord aan crediteuren als uw onderneming in zwaar weer verkeert. Daarnaast staat Van Delft Legal regelmatig bestuurders bij die door curatoren of crediteuren worden aangesproken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

Mr. Wytze van Leuveren heeft de Grotius Academie/Insolad specialisatieopleiding Insolventierecht gevolgd en de Insolad Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Curatoren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Mr. Van Leuveren heeft een gedegen kennis en zeer brede ervaring in het insolventierecht, waarvan meer dan 20 jaar als curator en bewindvoerder.


Vragen over faillissementsrecht?

Neem contact met Van Delft Legal op als u vragen heeft over faillissementsrecht. Van Delft Legal staat u graag bij.