mr. Wytze van Leuveren MA

Mr. Wytze van Leuveren MA is een civiele ondernemers advocaat pur sang. Adviseren en procederen doet hij al meer dan 20 jaar als huisadvocaat van zowel kleine en middelgrote als grotere ondernemingen. Mr. Van Leuveren heeft zich de afgelopen decennia middels het volgen van specialisatieopleidingen en het opdoen van een brede ervaring, met name toegelegd op de rechtsgebieden waar ondernemers regelmatig mee in aanmerking komen. Of het nu gaat om het adviseren en/of begeleiden van bedrijfsovernames, aandeelhoudersgeschillen, advies over rechtsvormen of het beoordelen en/of opstellen van allerhande contracten of algemene voorwaarden, het incasseren van vorderingen of procedures op diverse rechtsgebieden, mr. Van Leuveren zet er zijn tanden in. Van geschillen over de (ver)koop van aandelen tot geschillen over huur- en koopovereenkomsten of maatschapsrecht, van incasso en faillissementsrecht, inclusief bestuurdersaansprakelijkheid en zaken- en zekerhedenrecht.

Als ervaren advocaat procedeert mr. Van Leuveren regelmatig in bodemprocedures en kort geding procedures bij Rechtbanken en Gerechtshoven in heel Nederland. Bij een procedure is zowel de te kiezen strategie als het bewijsrecht van groot belang. Ook wordt met de cliënt verkend of (conservatoire) beslaglegging zinvol is en hoe na een gewonnen procedure de vordering kan worden geïnd. Mr. Van Leuveren is als regelmatig procederende advocaat tevens lid van de Vereniging van Incasso en Procesadvocaten (VIA). Voor enkele vaste relaties voert hij al jarenlang een (landelijke) incassopraktijk.

Mr. Van Leuveren is tevens gespecialiseerd in het insolventierecht, ook wel faillissementsrecht genoemd. Hij is lid van de vereniging INSOLAD, de specialisatievereniging van insolventierecht specialisten en heeft meer dan 20 jaar ervaring als curator in faillissementen en bewindvoerder in surseances. Met deze ruime ervaring legt mr. Van Leuveren zich tegenwoordig toe op het bijstaan van bestuurders die door curatoren worden aangesproken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid en het bijstaan van zekerheidsgerechtigden zoals pand- en hypotheekhouders. Naast deze bijstand aan bestuurders en zekerheidsgerechtigden houdt hij zich ook bezig met  het aanvragen van faillissementen of surseances, bijstand van crediteuren, het adviseren van kopers die zaken willen doen met een curator en het bijstaan van ondernemers die hun onderneming willen saneren en bijvoorbeeld een buitengerechtelijk of gerechtelijk akkoord willen aanbieden aan hun crediteuren. Deze kennis komt hem ook goed van pas bij de advisering van ondernemers op het gebied van rechtsvormen en aandeelhoudersgeschillen.

Mr. Van Leuveren staat daarnaast regelmatig werkgevers bij op het gebied van het arbeidsrecht en is lid van de specialisatievereniging VAAN (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland). Werkzaamheden die hij verricht zijn onder andere (onderhandelingen over) ontslag op staande voet, ontbindingen, afsluiten van een bedrijf CAO en/of het opstellen van arbeidsovereenkomsten en vaststellingsovereenkomsten. Daarnaast adviseert mr. Van Leuveren zowel werkgevers als werknemers over concurrentie en relatiebedingen, de positie van werknemers bij een faillissement of bij een overname van een onderneming.

Mr. Wytze van Leuveren heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NovA) de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht;
  • Insolventierecht (faillissementsrecht);
  • Burgerlijk procesrecht (inclusief beslag- en executierecht);
  • Arbeidsrecht.

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied oftewel tenminste tien uur per jaar aan scholing te volgen op elk geregistreerde rechtsgebied. Daarnaast worden door de specialisatieverenigingen VAAN, INSOLAD en VIA waar mr. Van Leuveren lid van is aanvullende (opleidings)eisen gesteld.


 

Mr. Wytze van Leuveren is actief in de volgende rechtsgebieden