De advocaat van
Van Delft Legal

mr. Wytze van Leuveren

Zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in een bepaald rechtsgebied? Van Delft Legal legt zich toe op de rechtsgebieden waar ondernemingen en ondernemers relatief vaak mee in aanraking komen.

Mr. Van Leuveren is specialist Arbeidsrecht, Faillissementsrecht en Incasso en procesrecht. Op deze rechtsgebieden is mr. Van Leuveren lid van een advocaten specialisatievereniging. Daarnaast adviseert en procedeert Van Delft Legal regelmatig over zaken met betrekking tot Ondernemingsrecht, zoals aandeelhoudersgeschillen, rechtsvormen of (ver)koop van aandelen of ondernemingen. Tevens doet Van Delft Legal zaken op het gebied van de koop of huur van onroerend goed (zowel zakelijk OG als woningen), contracten/overeenkomsten en algemene voorwaarden.

Mr. Van Leuveren adviseert en procedeert. Maar als u een geschil heeft kunt u  ook samen met de andere partij kiezen voor een andere vorm van geschilbeslechting. Een vorm die vaak veel sneller en goedkoper is dan procederen.  Dat kan arbitrage zijn of bindend advies.

Arbitrage is een manier om een conflict op te lossen zonder daarbij de rechter in te schakelen. Deskundigen (één of meer arbiters) beslissen over het conflict. De procedure kan op maat worden afgestemd. De partijen die een conflict hebben, kunnen zelf een deskundige als arbiter benoemen. Arbitrage eindigt met een vonnis. Een uitspraak die ten uitvoer gelegd kan worden.

Arbitrage is in beginsel vormvrij, wat inhoudt dat partijen zelf mogen afspreken hoe zij de procedure er uit willen laten zien. Partijen kunnen zelf procederen of zich laten bijstaan door een gemachtigde of advocaat. Ook is het gebruikelijk dat partijen de gelegenheid krijgen een memorie van eis, respectievelijk van antwoord in te dienen. En nadere memorieën zijn toegestaan . Een mondelinge behandeling van het geding is ook gebruikelijk, zeker in het kader van hoor en wederhoor.

Daarnaast bestaat bindend advies. Dit is nog iets laagdrempeliger dan arbitrage en vaak iets sneller nog. Bij bindend advies verklaren twee partijen bij overeenkomst zich neer te zullen leggen bij het oordeel van de bindend adviseur. Denk aan “De Rijdende rechter. Dat is geen rechtspraak maar bindend advies. Een bindend advies is echter geen vonnis en kan niet zomaar ten uitvoer worden gelegd. Wel bindt het partijen in beginsel. Een beslissing van bindend advies kan getoetst worden door een rechter. De rechter kan het bindend advies slechts marginaal toetsen.

Bent u het met uw tegenpartij er over eens dat u uw geschil snel en laagdrempelig wilt oplossen, denk dan eens aan arbitrage of bindend advies. Mr. Van Leuveren is benoembaar als arbiter of bindend adviseur.

 

 

Mr. Wytze van Leuveren MA

 

Mr. Wytze van Leuveren MA is een civiele advocaat pur sang. Adviseren en procederen doet hij al meer dan 20 jaar als huisadvocaat van diverse kleinere en middelgrote en grote ondernemingen. Mr. Van Leuveren heeft zich de afgelopen decennia toegelegd op de rechtsgebieden waar ondernemingen en ondernemers regelmatig mee in aanmerking komen.

 

Lees verder